DN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM NIÊM YẾT TRÊN HOSE

DN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM NIÊM YẾT TRÊN HOSE

DN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM NIÊM YẾT TRÊN HOSE

DN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM NIÊM YẾT TRÊN HOSE

DN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM NIÊM YẾT TRÊN HOSE
DN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM NIÊM YẾT TRÊN HOSE
DN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM NIÊM YẾT TRÊN HOSE

GELEX niêm yết 266,8 triệu cổ phần; mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Trong cơ cấu ngành hàng chính, GELEX có 8 công ty con và 1 công ty liên kết, hoạt động theo mô hình tập đoàn trong các lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng, logistics, bất động sản và đầu tư. Trong đó, công nghiệp là lĩnh vực truyền thống và là thế mạnh của GELEX, chiếm khoảng 70% doanh số.

GELEX hiện sản xuất và cung cấp bộ sản phẩm toàn diện trong lĩnh vực thiết bị điện, tập trung vào bốn nhóm sản phẩm chính là dây điện và cáp điện, máy biến áp, động cơ điện và thiết bị đo điện. Tất cả các dòng sản phẩm của Công ty đều đã khẳng định được uy tín trên thị trường với các tính năng tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường (cáp điện CADIVI, máy biến áp THIBIDI…).

Trong giai đoạn 2015-2017, doanh thu tăng trưởng bình quân của GELEX đạt trên 24,5%/năm, tăng từ 8.383 tỷ đồng năm 2015 lên khoảng 13.000 tỷ đồng năm 2017.  Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân đạt trên 63,5%/năm, tăng từ 574 tỷ đồng năm 2015 lên 1.530 tỷ đồng  năm 2017.

Năm 2018, GELEX đặt mục tiêu phấn đấu đạt doanh thu 14.430 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.610 tỷ đồng.

Chia sẻ: